Kisalföldi Agrár ÁKK

TikTok videós pályázat

TikTok videós pályázat

 

A Kisalföldi Agrár Ágazati Képzőközpont Nonprofit Kft. videóverseny részvételi szabályzata

A Kisalföldi Agrár Ágazati Képzőközpont Nonprofit Kft.  videópályázatot hirdet „TikTok videós pályázat lovas szakképzésben résztvevő tanulók részére” címmel!

VIDEÓPÁLYÁZAT RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

  1. Szervező

Kisalföldi Agrár Ágazati Képzőközpont Nonprofit Kft. (Székhely: 9700 Szombathely, Szent László király utca 10.) a továbbiakban Szervező.

  1. A Videópályázat időtartama:

Kezdőnap: 2024. február 15.

Zárónap: 2024. március 15.

Like gyűjtés: 2024. március 31.

Eredményhirdetés: 2024. április 15.

A beküldött videók felhasználásra kerülhetnek a Kisalföldi Agrár Ágazati Képzőközpont Nonprofit Kft. Facebook, YouTube és TikTok oldalán. (galériában a beküldő nevével feltüntetve)

III. A Videópályázat résztvevői 

(a továbbiakban: Pályázó):

A Videópályázaton azon középiskolás tanulók vehetnek részt, akik lovas szakképzésben részesülnek. A tanulók maximum 5 fős csapatban nevezhetnek.

  1. A Videópályázaton való részvétel feltételei:

A Videópályázaton történő részvétel ingyenes, nevezési, regisztrációs díj nincs.

A Pályázónak a saját TikTok oldalára kell feltöltenie az általuk készített videót legkésőbb 2024. március 15-ig.

A Pályázó fel kell, hogy tüntesse a következő adatokat a feltöltött videó vagy videók leírásában: #lovas24, @kisalfoldiak, név, a videó címe, ha gondolja rövid leírás. A Pályázó a pályázatban való részvétellel nyilatkozik arról, hogy hozzájárul, hogy: a Videópályázat keretében beküldött, videót a Szervező, illetve a Szervező megbízásából harmadik fél a Szervező promóciós anyagain és honlapján időbeli korlátozás nélkül, térítésmentesen felhasználhatja. A videó elküldésével a Pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a Kisalföldi Agrár Ágazati Képzőközpont Nonprofit Kft. Facebook oldalán a nevét és az általa készített videót, ezen kívül a YouTube, TikTok oldalon, promóciós honlapjain, kiadványaiban, vagy a szervezet tagjainak honlapján, kiadványában közzé tegye.

 A Videópályázathoz csak a Pályázó által személyesen készített videót lehet felhasználni.

Egy Pályázó legfeljebb 3 darab felvételt küldhet be.

  1. A felvételekkel szemben támasztott követelmények:

Erőszakos, provokáló, illetlen vagy politikai témájú videókkal pályázók automatikusan kizárásra kerülnek a pályázatból.

A feltöltendő fájlokkal szemben támasztott követelmények: a felvétel eredeti méretben való elküldése, valamely általánosan használt megfelelő képminőség, maximum egy perc (60 mp).

  1. A Videók elbírálása:
  2. A videók a Pályázó saját, illetve a Szervező TikTok oldalán jelennek meg, ott bármely TikTok felhasználó értékelheti.

A Szervező a promóciós anyagain felhasználásra kerülő videókon, a Szervező jogosult olyan mértékű és jellegű változtatásokat végrehajtani, melyek a közzétételhez, megjelentetéshez elengedhetetlenek (szín- és fénykorrekció, képkivágás, egyéb digitális vagy nyomdai előkészítés folyamán szükséges beavatkozás), ám ezen változtatások a videó koncepcióját és lényegi mondanivalóját nem befolyásolják.

VII. A videók elbírálásának eredménye:

Közönségszavazás – A beérkező videókból a 3 legtöbb like-ot kapó videó készítője lesz a nyertes. A szavazatvásárlás azonnali kizárást von maga után!

VIII. Egyéb tudnivalók:

A Pályázó a jelentkezésével automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatban szereplő feltételeket.

Szervező fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy akár előzetes nyilvános bejelentés és időbeli korlátozás nélkül jelen Szabályzat módosításának közzétételével a videópályázat feltételeit (különösen annak időtartamát, a jutalmak mennyiségét, típusát, a részvételre jogosultak körét stb.) megváltoztassa, illetőleg a Játékot a szabályzatban meghirdetett időpontot megelőzően befejezetté nyilvánítsa.

Szervező a videók rendelkezésére bocsátásával összefüggésben, annak megtörténtét követően minden, nem jelen Részvételi és Játékszabályzatban említett pályázói, vagy harmadik személytől származó vagyoni, vagy nem vagyoni igényt elutasít.

A Pályázó tudomásul veszi, hogy a videók elkészítésével vagy azok nyilvános bemutatásával okozott személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a Pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.

Nyilvánvaló jogsértés esetén Szervező a Pályázót vagy adott fotót a Pályázatból kizárhatja. Harmadik személyek részéről felmerülő, megalapozottnak minősített jogi igények esetén Szervező azokat a Pályázóra hárítja.

Adatkezelés:

A Pályázó a Videópályázaton történő részvétellel, kifejezett és feltétel nélküli hozzájárulását adja ahhoz, hogy neve nyilvánosságra kerüljön.

A Szervező a jelen Részvételi szabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli a Pályázó személyes adatait, azokat illetéktelenül harmadik személyek részére tovább nem adja.

 Díjazás:

Az első három helyezett értékes ajándékcsomagban részesül.

Szombathely. 2024. február 15.

Lendvai Ferenc

    ügyvezető